Gebedsversoeke 

gebed-header


Dit is 'n opdrag van God om vir mekaar te bid en mekaar se laste te dra.


Ons gebedspan wil graag vir ons gemeente en gemeentelede se spesifiek behoeftes bid. Kontak ons gerus by die bogenoemde email of op die onderstaande web vorm. Tydens ons eredienste sal daar ook die geleentheid gebied word om voorbidding te doen vir enige versoeke (altyd anoniem) wat ingekom het deur die week.